BAGS Ground Services | Careers
16132
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16132,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-ssbd design,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Careers

Work with us

At BAGS Ground Services, we employ thousands of experienced professionals, from ramp and cargo handlers and passenger service specialists.

We are seeking qualified applicants to fulfill the following positions.

Load Control Agent

พนักงานอำนวยการบิน (ประจำสถานี สมุย 1 ตำแหน่ง)

 

ลักษณะงาน
ประสานงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับเที่ยวบินให้แก่นักบินและหน่วยงานต่างๆ , กำกับดูแลและประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการเที่ยวบินฯระหว่างที่เครื่องฯจอดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของบริษัทฯ และสายการบินลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 21-28 ปี
– การศึกษระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– สุขภาพแข็งแรง ความสูงสัมพันธ์กับน้ำหนัก
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– มีบุคลิคภาพที่ดี และมีทักษะที่ดีในการติดต่อประสานงาน
– ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือผ่านการเรียน รด.แล้ว
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

เอกสารประกอบการสมัคร
– RESUME
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบขับขี่
– ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
– รูปถ่ายครึ่งตัว (พื้นหลังขาว) 2 นิ้ว
– สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือการเรียน รด.
– ผลคะแนน TOEIC (500 คะแนนขึ้นไป)
ค่าตอบแทนสวัสดิการอื่น
– รายได้ขั้นต่ำสุทธิ 18,500 บาท/เดือน (หลังผ่านช่วงทดลองงาน)
– วันหยุดเดือนละ 10 วัน
– ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ / เครื่องแบบพนักงาน

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
– ผู้ที่สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุด้านบนมาได้ที่ อีเมล์ : usmdm@bags-groundservices.com ภายในวันที่ 22 ก.ค.60 เวลา 16.00น.
– บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกเอกสารจากผู้สมัครและโทรนัดเพื่อสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และสอบสัมภาษณ์ โดยมีกำหนดสอบในวันที่ 25 ก.ค.60 เวลา 09.00น. – 15.00น. (โดยประมาณ)
** หากมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป จะไม่ต้องทำการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของบริษัทฯ **
– บริษัทฯ จะโทรแจ้งผลแก่ผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 25 ก.ค.60 และมีกำหนดเริ่มงานในวันที่ 1 ส.ค.60

สถานที่สอบ : บริษัท แบ๊กส์บริการภาคพื้น จำกัด อาคารสมุยปาร์คอเวนิว ชั้น 2 ท่าอากาศยานสมุย
ติดต่อสอบถาม : 093-574-0076 หรือ 077-428-559 (ระหว่างเวลา 8.00-17.00 น.)

Trainee Program

นักศึกษาฝึกงาน กับ แบ๊กส์บริการภาคพื้น (ประจำสถานี สมุย)

 

ตำแหน่งงาน

  •             Passenger Service Agent (PSA)
  •             Lost & found (LL)
  •             Fasttrack Service
  •             Load Control Agent

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขา ธุรกิจการบิน/การท่องเที่ยว/การบริการ/    ภาษาอังกฤษ

– เพศ ชาย หรือ หญิง บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ

– มีความสนใจและตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพในสายงานธุรกิจการบิน

– มีความคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามได้ดี

– ตรงต่อเวลา และสามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

*หมายเหตุ* สำหรับตำแหน่งพนักงานอำนวยการบิน (Load Control Agent) รับเฉพาะนักศึกษาชายเท่านั้น

 

ระยะเวลาในการฝึกงาน  2 – 4  เดือน

 

ช่วงเวลาที่ฝึกงาน

– ฝึกงานตั้งแต่ ส.ค. – ธ.ค. (สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. – 31 มิ.ย.)

– ฝึกงานตั้งแต่ ม.ค. – พ.ค. (สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 พ.ย.)

– ฝึกงานตั้งแต่ มิ.ย – ส.ค. (สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 เม.ย.)

– และช่วงเวลาอื่นๆ (สามารถส่งใบสมัครสามเดือนก่อนวันเริ่มฝึกงาน)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

– จดหมายจากสถาบันการศึกษา

– เอกสารแสดงผลการเรียน

– Resume พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

 

การส่งเอกสารการสมัคร

สามารถส่งเอกสารการสมัครไปยัง E-mail : usmhr@bags-groundservices.com (กรุณาระบุในหัวข้ออีเมลล์ว่า “ขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ตำแหน่ง…” )

**หมายเหตุ** ทางสถานีฯจะทำการติดต่อกลับไปยังนักศึกษา โดยผ่านทางอีเมล์เพื่อแจ้งผลการคัดเลือก ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ได้รับอีเมล์จากนักศึกษา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : โทร 077-428-500 ต่อ 31368  หรือ 093-574-0076

Passenger Services Agent

พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น (ประจำสถานี ภูเก็ต, เชียงราย, กระบี่ และ หาดใหญ่)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ หญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

*หมายเหตุ*

ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง Resume, รูปถ่าย, สำเนาเอกสารการแสดงผลการเรียน, สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมระบุสถานีที่สนใจ)
มาที่ E-mail : hr@bags-groundservices.com  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ บริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันในการสอบ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา มาทำการลงทะเบียน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น. ณ บริษัทแบ๊กส์ฯ ซอยวิภาวดี 16/1 (โชคชัยร่วมมิตร) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ **เข้าซอยประมาณ50เมตร**

Passenger Services Agent

พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น (ประจำสถานี สมุย)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
– การศึกษาระดับปริญญาตรี
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

*หมายเหตุ*
ผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์เอกสาร Resume, รูปถ่าย, สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ได้ที่ E-mail : usmdm@bags-grounservices.com ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 แล้วทางสถานีจะติดต่อกลับไปยังผู้สมัคร เพื่อยืนยันให้มาทำการสอบ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานบริษัทแบ๊กส์ฯ สนามบินสมุย ชั้น 2 อาคารสมุยปาร์คอเวนิว โดยจะเริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร 077-428-559

Load Control Agent

พนักงานอำนวยการบิน (ประจำสถานี ภูเก็ต)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
– การศึกษาระดับปริญญาตรี
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

*หมายเหตุ*

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ทางฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันในการสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
และประกาศรายชื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00น.
ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา มาทำการลงทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม บจก.แบ๊กส์ บริการภาคพื้น 9/25 ซอยวิภาวดี 16/1 (โชคชัยร่วมมิตร)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ **เข้าซอยประมาณ 50 เมตร**

Lost & Found

พนักงานติดตามสัมภาระผู้โดยสาร (ประจำสถานี ภูเก็ต)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
– การศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

*หมายเหตุ*

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ทางฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันในการสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
และประกาศรายชื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00น.
ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา มาทำการลงทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม บจก.แบ๊กส์ บริการภาคพื้น 9/25 ซอยวิภาวดี 16/1 (โชคชัยร่วมมิตร)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ **เข้าซอยประมาณ 50 เมตร**

Customer Services Agent

พนักงานบริการผู้โดยสารพิเศษ (ประจำสถานี ภูเก็ต)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
– การศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
– ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
– สามารถทำงานเป็นกะได้

 

*หมายเหตุ*

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume ได้ภายในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559
ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ทางฝ่ายบุคคลจะทำการติดต่อกลับ เพื่อยืนยันในการสอบ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
และประกาศรายชื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00น.
ขอให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณา มาทำการลงทะเบียน วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30น.
ณ ศูนย์ฝึกอบรม บจก.แบ๊กส์ บริการภาคพื้น 9/25 ซอยวิภาวดี 16/1 (โชคชัยร่วมมิตร)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ **เข้าซอยประมาณ 50 เมตร**

Fill up the employment application form and email it to our HR Department.

HR Department

Email: hr@bags-groundservices.com
Telephone: +66 2 277 5514