บริการของเรา

บริการที่เกี่ยวกับผู้โดยสาร

BAGS Ground Services การันตีกระบวนการดูแลผู้โดยสารที่เป็นระบบ สะดวกสบายตั้งแต่เคาน์เตอร์เช็คอิน บริเวณบอร์ดดิ้งเกท บริเวณผู้โดยสารขาออกและขาเข้า รวมถึงบริเวณต่อเที่ยวบิน

บริการที่เกี่ยวกับผู้โดยสารของเราครอบคลุม:

 • บริการต้อนรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออก
 • บริการเช็คอินสัมภาระ
 • บริการแนะนำในการเคลมสัมภาระและบริเวณประตูทางออก
 • บริการพิเศษสำหรับผู้โดยสาร VIP
 • บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • กระบวนการดูแลสัมภาระที่สูญหาย ได้รับความเสียหาย และกระบวนการขนถ่ายสัมภาระ

บริการที่เกี่ยวกับคาร์โก้และโกดังสินค้า

BAGS ให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าหลากหลายประเภท ตั้งแต่สินค้าที่สามารถเน่าเสียได้ สินค้ามูลค่าสูง และสินค้าที่จัดส่งแบบพิเศษ โดยเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์พิเศษซึ่งได้มาตรฐาน IATA ในการเคลื่อนย้ายสินค้า

บริการที่เกี่ยวกับคาร์โก้และโกดังสินค้าของเราครอบคลุม:

 • การดูแลขนถ่ายสินค้าจากอากาศยาน และเก็บรักษาภายในประเทศและต่างประเทศ
 • คลังจัดเก็บสินค้าที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมระบบกล้องวงจรปิดแบบ built-in
 • การชำระภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าจากต่างประเทศ
 • การสแกนและตรวจสอบคาร์โก้

บริการดูแลสำนักงานสายการบิน

ในฐานะตัวแทนสายการบิน ทีมงานของเราพร้อมให้บริการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในแต่ละประเทศ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน รวมถึงดูแลงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

บริการที่เกี่ยวกับลานจอด

เจ้าหน้าที่ประจำลานจอดในสังกัด BAGS จะดูแลอากาศยานในช่วงก่อนนำเครื่องขึ้น หลังการลงจอด รวมถึงการขนถ่ายสัมภาระ

บริการ ramp service ของเราครอบคลุม:

 • บริการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการภาคพื้นดิน
 • การตรวจสอบและทำความสะอาดภายในของอากาศยาน
 • การจัดการสัมภาระและรถบรรทุกสัมภาระ
 • การสื่อสารระหว่างหอบังคับการบินและบริเวณลานจอด

บริการที่เกี่ยวกับเที่ยวบิน

เราให้บริการหลากหลายที่ครอบคลุมการบังคับเที่ยวบิน ตั้งแต่การประสานงานอากาศยาน ระบบสื่อสารการเดินอากาศ การคำนวณและควบคุมน้ำหนักสัมภาระ รับ-ส่งข้อมูลแผนการเดินทางของอากาศยาน และข้อมูลด้านอากาศ

บริการซ่อมบำรุง

ช่างเทคนิคของเรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้นดิน ตั้งแต่การซ่อมบำรุงมอเตอร์ ระบบซัพพอร์ตภาคพื้นของอากาศยาน และอุปกรณ์เชื้อเพลิง และยังพร้อมให้บริการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ให้บริการอากาศยานด้านเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า และระบบไฮโดรลิค

บริการเทรนนิ่งพนักงาน

เราให้บริการเทรนนิ่งพนักงานบริการภาคพื้นด้วยโปรแกรมหลากหลาย ตั้งแต่บทเรียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ และบทบาทสมมติจากสถานการณ์จริง กรุณาติดต่อเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรม